website|cms|wap website|finished website-Shanghai Yuehua HotelContact Us|website|cms|wap website|finished website-Shanghai Yuehua Hotel 


Contact Us

 

Shanghai Yuehua Hotel Brands

 

Shanghai Yuezhou Yangguang Restaurant
TEL:021-67196333
Address:No.191 Tongyang Road.Nangqiao Town ,Fengxian District , China


 
Mingrun Teahouse
TEL:021-67196507
Address:No.191 Tongyang Road.Nangqiao Town ,Fengxian District , China